Choď na obsah Choď na menu
 


ZÁPIS DETÍ DO MŠ

Oznamujeme rodičom, že zápis detí do materskej školy k budúcemu školskému roku (od 1. septembra 2023) bude prebiehať v dňoch od 2. mája 2023 (utorok) do 12. mája 2023 (piatok).

Žiadosť o prijatie dieťaťa dostanete v materskej škole alebo na stránke materskej školy.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma  na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú  podáva riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa ( v zmysle § 57 ods. 13 zákona č. 355/2007 Z. z. - zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Zákonný zástupca môže podať žiadosť osobne, poštou, elektronicky (mailom, príp. formou elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom).

 

Riaditeľka materskej školy prednostne prijíma na predprimárne vzdelávanie:

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku do 31.8.,
  • deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku a ktoré pokračujú (po splnení všetkých náležitostí) v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ,
  • päťročné deti na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania zo spádovej oblasti pre materskú školu,
  • deti, ktoré nedovŕšili päť rokov veku, ale zákonný zástupca písomne požiada materskú školu o vedenie dieťaťa ako dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie, a doloží potrebné doklady.

Ďalšie podmienky prijímania

  • deti, ktoré sú súrodencami do materskej školy už dochádzajúcich detí,
  • deti podľa veku od najstarších detí po najmladšie, pokiaľ to umožňuje kapacita školy.

Do materskej školy možno výnimočne prijať aj deti od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (hlavne kapacitné) a zapísané deti majú zvládnuté kultúrno-hygienické návyky.

                                                                                                   Bc. Zdenka Bujnová, riaditeľka materskej školy

                                                                                               

Trieda starších detí:  ŽABKY.

2022/2023

Riaditeľka: Bc. Zdenka Bujnová

učiteľka: Jaroslava Remeňová, Dis

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt motýl kreslený

Trieda mladších detí: MOTÝLIKY 2022/2023

Učiteľky:

Milada Vrábelová

Bc. Lucia Kertészová

 

 

 

Školský poriadok

18. 4. 2023

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach - 2021/2022

25. 11. 2022

 

Správa o výsledkov vých.-vzdel. činnosti

18. 12. 2019

 

zamestnanci MŠ

3. 4. 2019

Pedagogickí zamestnanci:

Bc. Zdenka Bujnová - riaditeľka školy 

Bc. Lucia Kertészová - učiteľka 

Milada Vrábelová - učiteľka              

Jaroslava Remeňová, Dis.- učiteľka              

Prevádzkoví zamestnanci:

Zuzana Opatová - školníčka, práčka, kurička 

Iveta Vančeková - vedúca ŠJ

Kvetoslava Halmová - kuchárka 

 

 

Správa 2017-2018

5. 3. 2019

 

Správa 2016-2017

21. 6. 2018

 

ŠkVP 2017/2018

21. 6. 2018

 

Prevádzka MŠ

20. 8. 2013

 

Triedime odpady v rámci Recyklohier

22. 12. 2010

 

Fotoalbum

Plavecký výcvik

Datum: 6. 3. 2020
Fotografií: 59
Zložiek: 0
Komentáre: 0

V múzeu TO

Datum: 2. 3. 2020
Fotografií: 63
Zložiek: 0
Komentáre: 0

Deň otcov 2019

Datum: 2. 3. 2020
Fotografií: 91
Zložiek: 0
Komentáre: 0

Kuchynské práce

Datum: 2. 3. 2020
Fotografií: 13
Zložiek: 0
Komentáre: 0

Vychádzka lese

Datum: 2. 3. 2020
Fotografií: 9
Zložiek: 0
Komentáre: 0

Súťaž na bicykloch 2019

Datum: 29. 5. 2019
Fotografií: 50
Zložiek: 0
Komentáre: 0

Karneval 2019

Datum: 20. 2. 2019
Fotografií: 55
Zložiek: 0
Komentáre: 0

Práce detí 2017-2018

Datum: 3. 5. 2018
Fotografií: 66
Zložiek: 0

Turistika-deti v malej triede

Datum: 11. 4. 2018
Fotografií: 19
Zložiek: 0

Kde bolo, tam bolo - muzikál

Datum: 13. 12. 2017
Fotografií: 224
Zložiek: 0
Komentáre: 0

Deň otcov

Datum: 13. 7. 2017
Fotografií: 43
Zložiek: 0

Disco

Datum: 13. 7. 2017
Fotografií: 37
Zložiek: 0

Exkurzia-vodná elektráreň

Datum: 13. 7. 2017
Fotografií: 34
Zložiek: 0

Maľovanie na fólie

Datum: 13. 7. 2017
Fotografií: 48
Zložiek: 0

Poľovnícka chata

Datum: 13. 7. 2017
Fotografií: 41
Zložiek: 0

Návšteva poľovníckej miestnosti

Datum: 13. 7. 2017
Fotografií: 25
Zložiek: 0

Prehliadka na bicykloch

Datum: 13. 7. 2017
Fotografií: 73
Zložiek: 0

Rozprávkový les

Datum: 13. 7. 2017
Fotografií: 73
Zložiek: 0

Výlet - MiniZOO Bojná

Datum: 12. 7. 2017
Fotografií: 35
Zložiek: 0

Recitačná prehliadka

Datum: 30. 5. 2017
Fotografií: 21
Zložiek: 0

Vynášanie Moreny, prinesenie Vesny

Datum: 30. 5. 2017
Fotografií: 30
Zložiek: 0

V lese

Datum: 30. 3. 2017
Fotografií: 29
Zložiek: 0

Karneval 2017

Datum: 22. 3. 2017
Fotografií: 97
Zložiek: 0

Divadlo 2016

Datum: 19. 12. 2016
Fotografií: 21
Zložiek: 0

Mikuláš

Datum: 19. 12. 2016
Fotografií: 48
Zložiek: 0

Vianočná výzdoba

Datum: 19. 12. 2016
Fotografií: 25
Zložiek: 0

Na kolotoči

Datum: 27. 10. 2016
Fotografií: 11
Zložiek: 0

Tekvicové variácie

Datum: 27. 10. 2016
Fotografií: 34
Zložiek: 0

Naša Kovarská Hôrka

Datum: 26. 10. 2016
Fotografií: 83
Zložiek: 0

Výlet na Babicu

Datum: 16. 6. 2016
Fotografií: 91
Zložiek: 0

Malá oslava 40. výročia novej MŠ

Datum: 27. 4. 2016
Fotografií: 35
Zložiek: 0
Komentáre: 0

Veľkonočné tvorenie

Datum: 24. 3. 2016
Fotografií: 20
Zložiek: 0

Naše pokusy

Datum: 24. 3. 2016
Fotografií: 12
Zložiek: 0

Karneval 2016

Datum: 8. 2. 2016
Fotografií: 117
Zložiek: 0

Návšteva policajtov a psíkov

Datum: 15. 10. 2015
Fotografií: 56
Zložiek: 0
Komentáre: 0

Naše tekvicové panáčiky

Datum: 15. 10. 2015
Fotografií: 93
Zložiek: 1
Komentáre: 0

Rozlúčka s predškolákmi 2015

Datum: 7. 7. 2015
Fotografií: 38
Zložiek: 0
Komentáre: 0

Splavovanie, hrad Strečno

Datum: 19. 6. 2015
Fotografií: 53
Zložiek: 0
Komentáre: 0

ZOO Bojná

Datum: 15. 6. 2015
Fotografií: 114
Zložiek: 0
Komentáre: 0

Pečenie koláčikov

Datum: 5. 6. 2015
Fotografií: 15
Zložiek: 0

Kreslenie

Datum: 5. 6. 2015
Fotografií: 12
Zložiek: 0

Vychádzka k rybníku Luh

Datum: 3. 6. 2015
Fotografií: 26
Zložiek: 0

V knižnici

Datum: 7. 4. 2015
Fotografií: 15
Zložiek: 0

Vynášanie Moreny 2015

Datum: 31. 3. 2015
Fotografií: 53
Zložiek: 0

Básničky - Marec mesiac knihy

Datum: 31. 3. 2015
Fotografií: 24
Zložiek: 0